Topics: -สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Tourism and Hospitality Industry – Tourism Studies

นครพนม – บึงกาฬ แดนอีสานที่ครั้งหนึ่งต้องไปเยือน

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสารผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโคแวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์

สายการบินฟิลิปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรง กรุงเทพ-เซบูประเทศฟิลิปินส์

การใช้เว็บไซต์ออนไลน์ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ของบริษัท ยูคัม ฮอลิเดย์ จำกัด

การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก

การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล

ฟังก์ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สำหรับทำรายงานภาษีซื้อของบริษัทเอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบ E-Book

แท็กกระเป๋าที่เป็นมิตรต่อโลก

เปิดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร

ปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

สื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

โปรแกรมท่องเที่ยวชลบุรี กระตุ้นวัฒนธรรมร่วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน

การประชาสัมพันธ์บริการรถเช่าของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตู้วีไอพี เช่ารถบัสวีไอพี

การใช้ Instagram เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของบริษัท เอส.ซี.ฮอลิเดย์ จำกัด

แนวทางการขยายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศของบริษัท โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จำกัด กับบริษัทนำเที่ยวในต่างประเทศ

เยือน 3 สถานที่ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งยุโรป ดื่มดำกับเส้นทางสุดคลาสสิค (โปแลนด์ ลิทัวเนีย เบลารุส )

การท่องเที่ยวสีเขียวชุมชนตำบลราไวย์

ไทยไลอ้อนแอร์อินโฟกราฟิก

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพม่า นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน