Tags: Marketing

*Pending บรรณานุกรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผมยี่ห้อนาบิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับบริษัท นาบิ ทวิน จำกัด

การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส

การสำรวจความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ของลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม

*Pending บรรณานุกรม การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเลือกซื้อและปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ในบริเวณเพลินจิต รัชดา และพร้องพงษ์

*Pending Certificate ผิดคน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาด ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด

*Pending บรรณานุกรม การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างฐานและโอกาสในการขาย

Marketing the pride of Nepal: Goldstar Shoes

กลยุทธ์การยกระดับการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรองจังหวัดสิงห์บุรี

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างนวัตกรรมบริการ คุณภาพความสัมพันธ์ และความภักดีของลูกค้าในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย

รูปแบบความพึงพอใจและความภักดีทางการตลาดของผู้บริโภคร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์ในประเทศไทย