Tags: Academic Year 2021

เฟรชเกต แอนิเมชัน แสดงแผนการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด

ย่ามผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงปกากะญอ

ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น

ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านเพจเฟซบุ๊ก SAWASDEE  THAILAND TRAVEL

ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอน

ลักซาเส้นส้มบะหมี่กรอบ

เว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวร

การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล

ระบบรับแจ้งเหตุขัดข้องอินเทอร์เน็ตบ้านทรูเพื่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพด้วยไลน์น็อตติฟายด์ในแอพพลิเคชั่นไลน์

บลอนดี้ไร้แป้ง

การจัดทำรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ก้านไม้หอมโรสแมรี่

เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย

เว็บไซต์จองที่นั่งงานจัดเลี้ยง พร้อมระบบจัดการ

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888

ตอร์ติญ่าหมูกรอบชาชูซอสมัสมั่น

ม็อคเทลซันทูเดอะมูน

น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร

การบันทึกรายการทางธุรกิจด้วยโปรแกรมบัญชี FlowAccount และจัดเก็บเอกสารบนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Synology

ที่รองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ

การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการขัดชิ้นงานภายในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

การประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

การประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานคีบมูลฝอย: ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด