Tags: Business Computer 3/2018

ระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ของบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

ระบบบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริษัทโปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอน คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม 2

เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลส่วนซ่อมท่อและโยธา

เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี บนเว็บไซต์

ระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ายไอที

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาบริษัท อาร์ ไอเอส จำกัด

 ระบบบันทึกปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน

ระบบหลังบ้านวาไรตี้ ท็อปแวลู