Tags: Cooperative Education 2017

น้ำมันกุหลาบและว่านหางจระเข้

เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา

คู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้าของ บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดบัญชีของธนาคารออมสินสาขาตลาดพลู

ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

น้ำสลัดเสาวรส

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์

การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับ บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด