Tags: Cooperative Education 2017

โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่

เทียนหอมกากกาแฟ

การรับรู้รายได้ และภาษีอากรสำหรับกิจการส่งออก

การพัฒนาสูตรผงปรุงรสต้มยำกุ้งโซเดียมต่ำ

ระบบรายได้ของธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหาร

บัญชีรายได้ธุรกิจรถยนต์มือสอง

การบันทึกลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรม MY ACCOUNT

การปฎิบัติงานภายใต้สำนักงานบัญชีคุณภาพ

การบันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรม Mango ERP for Construction

วงจรเจ้าหนี้ผ่านโปรแกรม Acc-Billing

การควบคุมสินทรัพย์ถาวร

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ กรณีศึกษาบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าวพองสับปะรด

ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุเรือจากต่างประเทศของบริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด

การนำเข้าเครื่องจักรของบริษัท ศิวกรจักรกล (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดทำเอกสารส่งออกอาหารสำเร็จรูป

การสร้างใบสมัครงานออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Forms

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายจัดซื้อโดยใช้ระบบ 5ส. ในโรงแรมโหมด สาทร

อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์

สเปรย์สะระแหน่ไล่และกำจัดมด

นมข้นหวานรสกาแฟ

เปลือกแตงโมแช่อิ่ม

การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน: ตลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบ-เป่าเฟิ่งหู นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน

การจัดโปรแกรมนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น “Shinkansen Autumn Fall In love”

ขนมปังพุดดิ้งซอสวนิลาและน้ำมะนาวใบเตย