Tags: Mechanical Engineering

การสร้างต้นแบบภาคตัดขวางเสาเข็มโดยการพิมพ์ 3 มิติจากโปรแกรมพาราเมตริกโซลิดโมเดล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทดสอบขนาดหน้าตัดเสาเข็ม

การทดสอบและการใช้งานใบมีดอินเสิร์ทสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี Haas รุ่น ST-10 และ ST-20

การออกแบบและสร้างบานเลื่อนเก็บเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่

การออกแบบและสร้างเครื่องจักรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนแบบเกียร์ทดรอบรุ่น RV063 ด้วยโปรแกรมโซลิดเวิร์คส์

การออกแบบคู่มือการบำรุงรักษาระบบเกียร์ของรถยนต์ฟอร์ด

การออกแบบเครื่องใส่ยางครอบฟันของใบเลื่อยสายพาน: กรณีศึกษา บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด

การลดต้นทุนการถอดแบบปริมาณท่อในระบบดับเพลิง: กรณีศึกษาโครงการ คอนโดลุมพินีเดอะซีเล็คเต็ด (เกษตร-งามวงศ์วาน)

การศึกษาเปรียบเทียบภาระการคำนวณความเย็นของห้องนอนแต่ละประเภท กรณีศึกษาของโครงการ วินคอนโด พหลโยธิน

การสร้างและทดสอบปั๊มลมจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น

การกระจายตัวอุณหภูมิของผนังตู้รับส่งสัญญาณ

การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าโสโครก ท่อระบายน้าทิ้งและท่ออากาศ: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว)

การออกแบบท่อโสโครก ท่อนํ้าเสีย ท่ออากาศ ของอาคารทาวน์โฮม: กรณีศึกษาโครงการ BAAN 365 พระราม 3

การตรวจสอบและปรับปรุงข้อผิดพลาดในระบบท่อดับเพลิง: กรณีบริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด

การสร้างเครื่องสูบน้ำจากวัสดุเหลือใช้

การหาค่าความปลอดภัยของท่อทองแดงในระบบก๊าซทางการแพทย์ กรณีศึกษา สถานีกาชาดที่ 11

วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับการสร้างเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร

การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบระบบท่อประปาโดยใช้ท่อพีวีซีและท่อพีพีอาร์ในโครงการโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

การศึกษาภาระการทำความเย็นที่เหมาะสมของชั้นสูงสุด: กรณีศึกษาโครงการ แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค

การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าประปาและท่อน้าร้อน: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว)

การจัดการพลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ณ อาคาร เพร์ล แบงก์ค๊อก

การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบเคลื่อนที่

การติดตั้งและบำรุงรักษาสวิตช์ป้องกันฉุกเฉินในระบบการขนส่ง

การออกแบบและสร้างเครื่องมืออัดหัวเพลาขับของรถยนต์ฟอร์ด รุ่น เฟียสต้า กรณีศึกษา บริษัท ฟอร์ด วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าปลีก กรณีศึกษาร้าน AAA