Tags: Cooperative Education 2017

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังเก็บอุปกรณ์บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

การพัฒนาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ของ บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของบริษัท เฉลิมไทย แมชชินเนอรี่ จำกัด

การพัฒนาสื่อการปฐมนิเทศของพนักงาน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

พิซซ่าพะแนงไก่

ยากันยุงตะไคร้หอม

น้ำมันกุหลาบและว่านหางจระเข้

เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา

คู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้าของ บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดบัญชีของธนาคารออมสินสาขาตลาดพลู

ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

น้ำสลัดเสาวรส

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์

การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับ บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด