Topics: ปีการศึกษา 2561|Academic Year 2018

Academic Year 2018-2561

You are here:

การตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค

ความพึงใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ

การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้าและการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด

ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า

การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด

การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่าย Admin ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน

ความพร้อมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อการเป็นผู้ประกอบการ

การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลสู่การใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กระบวนการกรองน้ำประปาของโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

The Role of ASEAN in Response to the Problems of the Rohingya Refugees

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โซเชียลเพื่อส่งเสริมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ดบริการ ขนส่ง

กระบวนการขายแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริษัท วงศ์ชัย จำกัด

คู่มือการจัดการการซ่อมบำรุงรถยนต์เชิงป้องกัน

การจัดทำเครื่องมือตลาดดิจิทัลโดยนำ Motion Graphic E-catalog เพื่อสื่อสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย

กระบวนการขายของบริษัท ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

การออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย

การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ

การติดตั้งตู้เอ็มดีบีในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวันของบริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด

งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพักและทางเดินส่วนกลาง

ระบบไฟฟ้าสนามบินและการติดตั้งสวิตช์เกียร์