Tags: English Business Communication

เพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี สุรินทร์ กลาส บนเฟสบุ๊ค

ขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย จำกัด

อภิธานศัพท์ภาษาอังกฤษและงานธุรการที่จัมโบ้วาย แอนด์ เคเบิ้ล

การสื่อสารด้วย NATO Phonetic Alphabet ในการปฎิบัติงานภาคพื้นดินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในช่วงโควิด 19

*Pending* การแปลข้อมูลเพื่อการนำเสนอ

*Pending* วิธีการให้ข้อมูลกับลูกค้าต่างชาติ

*Pending* ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า – ขาออก

*Pending* ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล

*Pending* ขั้นตอนการให้บริการของพนักงานต้อนรับ

*Pending* คู่มือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานฝ่าย HR

*Pending* คู่มือสำหรับการอัพเดท Booking (TARS)

*Pending* คู่มือการตอบกลับลูกค้าต่างชาติ

*Pending* การบริหารจัดการงานฝ่ายขายในองค์กร

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอแลกใบสั่งปล่อยสินค้า

การดำเนินการโหลดใบสั่งซื้อสินค้า

การแปลคู่มือ Mobile Racking System ESX

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์

แลนด์มาร์คในภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด

งานบริหารจัดการของฝ่ายขายต่างประเทศ