Tags: โครงงาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2561

ระบบจัดสรรงานของพนักงานนิติกรรม

ระบบจัดการคลังและการเบิกสินค้า (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์)

ระบบจัดการสินค้าและการขายของร้านคิม & จิวมินิมาร์ท

แอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ระบบเทียบโอนผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ

ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)

ระบบส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยเทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์

ระบบแนะนำการแต่งหน้าตามโทนสีผิวด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

ระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ (กรณีศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์)

เครื่องมือสำหรับตรวจสอบการตั้งค่าตามข้อกำหนดความปลอดภัย

ระบบทัชบอร์ด กระดานนับรอบและจับเวลาสำหรับกีฬาว่ายน้ำ โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

ระบบรู้จำและตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าออกอัตโนมัติ: กรณีศึกษาหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ครอยัลธนบุรีรมย์

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลตารางงานของบริษัทรีเบิร์ดโปรดักชั่นจำกัด

ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัทเอสพีการไฟฟ้าอิมปอร์ตจํากัด

ระบบการจัดการบุคลากรภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด

ระบบซื้อขายและออกแบบเครื่องประดับชุดไทยออนไลน์ของร้านสมานชุดไทย

ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ดับบลิวเค เฮลท์ เซ็นตอร์ จำกัด)

ระบบการจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์

ระบบจองคอร์สเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาร้านเข่งดอกไม้

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจการประมง กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์

เกมตำนานสงครามจักรราศี