Tags: สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561

การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกระดังงา สะระแหน่ และมะนาว

ที่รองแก้วจากกากกาแฟ

การทำดอกไม้แห้งสำหรับใช้ในงานประชุม

เจลน้ำหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ

เทียนหอมจากเปลือกส้ม

สเปรย์ไล่มดจากเปลือกไข่ไก่

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเมล็ดมะละกอ

แอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม

ก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา

น้ำยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ

กากกาแฟทองคำ

เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง

สร้อยข้อมือไล่ยุงกลิ่นน้ามันตะไคร้และน้ำมันลาเวนเดอร์

สบู่กากชาเขียว

การนำรถเข็นอาหารบนเครื่องบินที่ไม่ใช้แล้วมาใช้สำหรับงานจัดเลี้ยง

การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การศึกษาเพื่อประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

การศึกษาต้นแบบกังหันน้้าแนวตั้งแบบใบกังหันปรับทิศทางได้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากคลองส่งน้้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร