Tags: วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2561

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ

เวิลด์อีเว้นท์บนเว็บไซต์

เว็บไซต์สังเกตการณ์การโอนถ่ายข้อมูลของเวชระเบียน โรงพยาบาลธนบุรี

ระบบสรุปการฝึกอบรมบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การพัฒนาเว็บไซต์นำเสนอสินค้าออนไลน์ บริษัทเอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด

ระบบร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านวินเทจช็อป

การพัฒนาเว็บไซต์ไทยชิลลี่ฟาร์ม

การพัฒนาเว็ปไซต์ไอทีออเดอร์ออนไลน์

แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์

แอปพลิเคชันคาร์แคร์เซอร์วิส

พัฒนาระบบบริหารจัดการแท็กสินค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

การแปลงภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้า

ระบบการขอบริการ

การบำรุงรักษาระบบ Absolute ERP

พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด

การพัฒนาเว็บไซต์ร้านอาหาร Beyond

ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนของมูลนิธิ

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ MTL

ระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

เว็บแอปพลิเคชันจัดการใบเสนอราคาและโครงการ

เว็บไซต์คู่มือการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ซื้อขายตั๋วเครื่องบิน

ระบบสอนการเล่นหุ้นออนไลน์

ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยรหัสคิวอาร์

ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์และแนะนำสินค้าตามความชอบของบุคคล