Tags: Business Computer 2018

การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกล

ระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ของบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

ระบบบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริษัทโปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอน คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ระบบบริหารร้านขายเครื่องมือช่าง TOPMAN

ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม 2

เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลส่วนซ่อมท่อและโยธา

เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี บนเว็บไซต์

ระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ายไอที

ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาบริษัท อาร์ ไอเอส จำกัด

 ระบบบันทึกปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน

ระบบหลังบ้านวาไรตี้ ท็อปแวลู

ระบบบริหารงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

Water and Electricity Conservation Animation