Tags: Engineering 2018

กรณีศึกษาการก่อสร้าง โรงงาน (Hongling) นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

การวางแผนงานและขั้นตอนการก่อสร้างงานโครงสร้างกรณีศึกษาเฮ้าส์พัทยา

การออกแบบคู่มือการบำรุงรักษาระบบเกียร์ของรถยนต์ฟอร์ด

การออกแบบเครื่องใส่ยางครอบฟันของใบเลื่อยสายพาน: กรณีศึกษา บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด

การลดต้นทุนการถอดแบบปริมาณท่อในระบบดับเพลิง: กรณีศึกษาโครงการ คอนโดลุมพินีเดอะซีเล็คเต็ด (เกษตร-งามวงศ์วาน)

การสร้างและทดสอบปั๊มลมจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น

การออกแบบท่อโสโครก ท่อนํ้าเสีย ท่ออากาศ ของอาคารทาวน์โฮม: กรณีศึกษาโครงการ BAAN 365 พระราม 3

การจัดการพลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ณ อาคาร เพร์ล แบงก์ค๊อก

การพัฒนาเว็บไซต์จักรยานมือสอง

ระบบเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ

โปรแกรมจัดการการจองห้องพักและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง

ระบบแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าห้องแม่ข่าย

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้านครหลวง

การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างพัฒนาโปรแกรม

การออกแบบระบบจัดการคลังอุปกรณ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รุ่นที่ 2

เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงภายใน บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรผ่านเครือข่ายกล้องซีซีทีวี

ระบบโควตาออนไลน์

เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2

ระบบจองโฮสเทลออนไลน์