Tags: ปีการศึกษา 2562

ระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม

ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูเซอรินในเขตภาษีเจริญ

สมรรถนะที่จำเป็นที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนเชื้อชาติ ดอยไตยแลง

อิทธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเสี่ยง และการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร

การประชาสัมพันธ์บริษัท เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ผ่านหัตถกรรมไทย

การศึกษากลสมบัติด้านกำลังของจีโอพอลิเมอร์ผสมถ่านเปลือกกล้วยน้ำวา

การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

การทำเหมืองกระบวนการเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดจากการซื้ออาหารนอกเวลาที่โรงเรียนกำหนด

การเตรียมข้อมูลการซื้อขายอาหารผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อการทำเหมืองกระบวนการ

ปัญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เชียงรายเกมส์)

ระบบการคำนวณเบี้ยเลี้ยงกระจายสินค้า

พายพุดดิ้งกล้วยท็อปคาราเมล

การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลยานพาหนะกระจายสินค้าด้วยรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อลดการใช้กระดาษ

สครับสมุนไพรขัดผิวจากกากแครอท

น้ำสลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟู้ด

สวนถาดกับเกลืออโรมากลิ่นส้ม

ผงปรุงรสจากผักรวม

เครื่องดื่มสมูทตี้ดีท็อกซ์สามสี

ค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้จากน้ำเชื่อมสตรอเบอร์รี่

หน้ากากผ้าสมุนไพรกลิ่นตะไคร้

การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล

การศึกษาความต้องการการพัฒนาด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก