Tags: สหกิจศึกษา 2561

การศึกษาขั้นตอนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติของห้างหุ้นส่วนจำกัดองุ่นผ้าไทย

สื่อที่ใช้ในการขายของบริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างพื้นระบบ Post tension Concrete Slab กับ โครงสร้างพื้นระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Conventional Concrete Slab ในโครงการอพาร์ทเม้น 5 ชั้น จ. สมุทรสาคร

*Pending บรรณานุกรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผมยี่ห้อนาบิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับบริษัท นาบิ ทวิน จำกัด

การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส

การสำรวจความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ของลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม

*Pending บรรณานุกรม การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเลือกซื้อและปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ในบริเวณเพลินจิต รัชดา และพร้องพงษ์

*Pending Certificate ผิดคน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาด ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด

*Pending บรรณานุกรม การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างฐานและโอกาสในการขาย

ออกแบบและสร้างเครื่องกระทุ้งกระดาษสำหรับเครื่องเข้าชุด

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า Filament IQF Jumbo stick ขนาด 500 กรัม

ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ อาการของเสียประเภทเพาช์

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหารสัตว์บรรจุเพ้าซ์

การสร้างต้นแบบภาคตัดขวางเสาเข็มโดยการพิมพ์ 3 มิติจากโปรแกรมพาราเมตริกโซลิดโมเดล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทดสอบขนาดหน้าตัดเสาเข็ม

การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์จากไม้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโครงสร้าง Solid Model

การออกแบบและสร้างบานเลื่อนเก็บเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่

การเขียนแบบเกียร์ทดรอบรุ่น RV063 ด้วยโปรแกรมโซลิดเวิร์คส์

คู่มือผสมสีพิเศษสำหรับหมึกพิมพ์ออฟเซต

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเอกสารของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค

การพัฒนาตารางการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายของลูกค้าของบริษัทฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

เทคนิคการตอบแชทลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานบริษัทมงคลกิจคอนกรีตจำกัด