Tags: ปีการศึกษา 2561

ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

การตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค

ความพึงใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ

การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้าและการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด

ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า

การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด

การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่าย Admin ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน

ความพร้อมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อการเป็นผู้ประกอบการ

การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลสู่การใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กระบวนการกรองน้ำประปาของโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

*Pending ไม่มี bookmarks, ไม่มีบทคัดย่อภาษาไทย, บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่มีลายเซ็นต์ไมเคิล การจัดทำข้อมูลการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และผลตอบรับของรถยนต์โตโยต้า สาขาบางแค

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โซเชียลเพื่อส่งเสริมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ดบริการ ขนส่ง

กระบวนการขายแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริษัท วงศ์ชัย จำกัด

คู่มือการจัดการการซ่อมบำรุงรถยนต์เชิงป้องกัน

การจัดทำเครื่องมือตลาดดิจิทัลโดยนำ Motion Graphic E-catalog เพื่อสื่อสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย

กระบวนการขายของบริษัท ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

การออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย

การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ

การติดตั้งตู้เอ็มดีบีในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวันของบริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด

งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพักและทางเดินส่วนกลาง

ระบบไฟฟ้าสนามบินและการติดตั้งสวิตช์เกียร์

การศึกษาเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ณ บริษัทมาจินอล จำกัด

การติดตั้งโครงรถตู้กระจายสัญญาณ COW

ระบบความปลอดภัยของรถถ่ายทอดสัญญาณ COW

การติดตั้งระบบไฟภายในตู้กระจายสัญญาณสื่อสาร COW