Tags: ปีการศึกษา 2561

พลังงานโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร บี

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน

บทบาทและหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด

การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท ห้างทองคุณฮั้ว จำกัด

การออกบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาดรถยนต์นิสสัน เอส เค ชัวร์

ขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินค้าในละคร เรื่องนางสาว ก้นครัว

การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการขยายงานขายของบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด

การศึกษา​วิธีการ​ทำการตลาด​บน​โซเชียล​มีเดีย บริษัท เท​เลอิน​โฟ​ มีเดี​ย​ จำกัด​ (มหาชน)​

การศึกษาขั้นตอนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติของห้างหุ้นส่วนจำกัดองุ่นผ้าไทย

สื่อที่ใช้ในการขายของบริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างพื้นระบบ Post tension Concrete Slab กับ โครงสร้างพื้นระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Conventional Concrete Slab ในโครงการอพาร์ทเม้น 5 ชั้น จ. สมุทรสาคร

การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์

*Pending บรรณานุกรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผมยี่ห้อนาบิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับบริษัท นาบิ ทวิน จำกัด

การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส

การสำรวจความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ของลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม

*Pending บรรณานุกรม การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเลือกซื้อและปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ในบริเวณเพลินจิต รัชดา และพร้องพงษ์

*Pending Certificate ผิดคน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาด ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด

*Pending บรรณานุกรม การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างฐานและโอกาสในการขาย

ระบบอนุรักษ์พลังงานจากพัดลมไอเย็น

ออกแบบและสร้างเครื่องกระทุ้งกระดาษสำหรับเครื่องเข้าชุด

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า Filament IQF Jumbo stick ขนาด 500 กรัม