Tags: ปีการศึกษา 2560

แยมเสาวรสมะละกอ

น้ำพริกหัวกุ้ง

ซูชิทอด

คุกกี้กล้วยออร์แกนิค

โปรแกรมทัวร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ

การสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมของการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โครงการกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ คลับแมริออท สาเกตินี่ แอท โซบะ แฟคทอรี่

กากกาแฟขจัดคราบ

อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง

สโลว์ไลฟ์สไตล์สายกาญจนบุรี บริษัทเซเว่นท์ซัน กรุ๊ป

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช็คอินตู้คีออสของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสมุย

การจัดโปรแกรมนำเที่ยวทะเลอันดามันไทย –พม่า นาวโอพี

เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟเส้นทางวังเวียง–เวียงจันทน์–หลวงพระบางของบริษัทเลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด

ยำหนังไก่กรอบสมุนไพร

คานาเป้มะพร้าว

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทยที่มีผลต่อพนักงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านไลน์สติ๊กเกอร์แอพพลิเคชั่น

Raspberry Tropical Vibe for Weight Loss

เว็บไซต์บริหารจัดการการลาหยุดของพนักงาน

การสร้างเพจโฆษณาสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทโกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด

การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์

การประชาสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์

การจัดการห้องประชุมของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ตามแนวทาง 5 ส

การจัดทำคู่มือการบันทึกไฟของการไฟฟ้านครหลวง

ความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสินค้า (น็อต) ของ บริษัท เจ.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด (J.S. Steel Products)