Tags: Academic Year 2018

การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ

การติดตั้งตู้เอ็มดีบีในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวันของบริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด

งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพักและทางเดินส่วนกลาง

ระบบไฟฟ้าสนามบินและการติดตั้งสวิตช์เกียร์

การศึกษาเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ณ บริษัทมาจินอล จำกัด

การติดตั้งโครงรถตู้กระจายสัญญาณ COW

ระบบความปลอดภัยของรถถ่ายทอดสัญญาณ COW

การติดตั้งระบบไฟภายในตู้กระจายสัญญาณสื่อสาร COW

การติดตั้งสวิทซ์ริงเมนยูนิตและเทอร์มิเนเตอร์สำหรับสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

พลังงานโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร บี

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน

บทบาทและหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด

การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท ห้างทองคุณฮั้ว จำกัด

การออกบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาดรถยนต์นิสสัน เอส เค ชัวร์

Investment Analysis and Portfolio Management for GG Investments in Nepal

ขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินค้าในละคร เรื่องนางสาว ก้นครัว

การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการขยายงานขายของบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด

การศึกษา​วิธีการ​ทำการตลาด​บน​โซเชียล​มีเดีย บริษัท เท​เลอิน​โฟ​ มีเดี​ย​ จำกัด​ (มหาชน)​

การศึกษาขั้นตอนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติของห้างหุ้นส่วนจำกัดองุ่นผ้าไทย

สื่อที่ใช้ในการขายของบริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างพื้นระบบ Post tension Concrete Slab กับ โครงสร้างพื้นระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Conventional Concrete Slab ในโครงการอพาร์ทเม้น 5 ชั้น จ. สมุทรสาคร

การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์

*Pending บรรณานุกรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผมยี่ห้อนาบิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับบริษัท นาบิ ทวิน จำกัด